KONSULTACIJOS, REKOMENDACIJOS, UŽSAKYMAI: +37061550186, vilniauskailiaistore@gmail.com

Aptarnavimo sąlygos / Service

Vilniaus kailiai Aptarnavimo Sąlygos ir Nuostatos

Bendrosios nuostatos.
1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas Prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje bei užsakydamas Prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje šių taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su www.vilniauskailiai.com el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VŠĮ į „vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir turi visas prikabintas ir nepažeistas originalias pardavėjo etiketes bei mokėjimą patvirtinantį dokumentą.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes sutartą kainą ir priimti užsakytas prekes.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją skyriuje „kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
3.7. Pirkėjas, naudodamasis www.vilniauskailiai.com  el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3.8. Pirkėjas yra atsakingas už savo veiksmų teisėtumą pagal galiojančius įstatymus, ir taip pat bet kokio www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje patalpinto Pirkėjų sąrašo elemento teisėtumą. Pirkėjas patvirtina, kad jis prisiima visą atsakomybę už visus mokestinius įsipareigojimus, susijusius su pirkimo/pardavimo sutartimi, kuri buvo sudaryta per www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvę. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad bendrovė Vilniaus kailiai nėra atsakinga už Pirkėjo perspėjimą, informavimą, pagalbos jam suteikimą arba pavadavimą ar už bet kokių konsultacijų teikimą mokesčių klausimais arba dėl įsipareigojimų, kurie yra susiję su pirkimo/pardavimo sutartimi, sudaryta pasinaudojant www.vilniauskailiai.com el. parduotuve.

3.9. Pirkėjas sutinka, kad jis naudojasi www.vilniauskailiai.com el.parduotuve savo rizika, ir kad www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvė yra pateikiama „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia prieinama “ sąlygomis. Atitinkamai, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, bendrovė Vilniaus kailiai netaiko visų aiškių arba numanomų garantijų, sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomų tinkamumo prekybai, tinkamumo konkrečiam tikslui garantijų ir garantijų, kad nebuvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės. Bendrovė Vilniaus kailiai pasilieka teisę atnaujintiwww.vilniauskailiai.com el. parduotuvę bei svetainę ir daryti jos pakeitimus, išleisti naujas arba skirtingas versijas, ypač dėl techninių arba komercinių priežasčių.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis www.vilniauskailiai.com el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Visas tekstas, komentarai, iliustracijos ir paveikslėliai, pateikti vizualia arba kitokia forma, atkurti www.vilniauskailiai.com el.parduotuvėje, yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų įstatymo ir/arba patentų įstatymo visame pasaulyje. Visi www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės atkūrimai visa apimtimi arba iš dalies griežtai draudžiami, ir turi būti laikomi bendrovės Vilniaus kailiai ir jos licencijos davėjų bei kitų teisių turėtojų, teisių pažeidimu.

4.6. Bendrovė Vilniaus kailiai deda tinkamas pastangas, siekiant užtikrinti, kad www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje nebūtų virusų ir kito kenksmingo arba žalingo turinio. Tačiau bendrovė Vilniaus kailiai negali garantuoti, kad naudojimasis www.vilniauskailiai.com el. parduotuve (įskaitant bet kokį joje esantį turinį arba bet kokią Interneto svetainę, kuri yra prieinama iš jos) nepadarys žalos Pirkėjo kompiuteriui arba kitam įrenginiui. Pirkėjas prisiima atsakomybę, kad būtų užtikrinta, jog Pirkėjas turėtų tinkamą įrangą (įskaitant antivirusinę programinę įrangą), skirtą saugiai naudotiswww.vilniauskailiai.com el. parduotuve. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, bendrovė Vilniaus kailiai neprisiima jokios atsakomybės bet kokio asmens atžvilgiu dėl bet kokių nuostolių arba žalos, kurią jie patyrė dėl virusų arba kito kenksmingo arba žalingo turinio, prie kurio buvo prisijungta iš arba per www.vilniauskailiai.com el.parduotuvę.

4.7. Bendrovė Vilniaus kailiai neturi jokios galimybės kontroliuoti ir nėra atsakinga už bet kokios trečiosios šalies turinio tikslumą ir nėra atsakinga už patikrinimą, siekiant nustatyti, kas yra bet kokio turinio, kuris buvo patalpintas arba įkeltas į www.vilniauskailiai.com el. parduotuvę, savininkas.

4.8. Bendrovė Vilniaus kailiai nesuteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės prieinamumo arba prieigos prie jos galimybės ar garantijos, kad jūsų prisijungimas prie www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės be trikdžių, tinkamu laiku arba be klaidų. Bendrovė Vilniaus kailiai dės visas pastangas, kad www.vilniauskailiai.com el. parduotuvė būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus atvejus, kai bendrovė negali kontroliuoti susiklosčiusių aplinkybių, t. y. nenugalimos jėgos aplinkybių, kurias pripažįsta Lietuvos teismai. Tačiau dėl techninės priežiūros ir/arba saugumo priežasčių bendrovei Vilniaus kailiai gali reikėti laikinai, be pranešimo, visiškai arba iš dalies užblokuoti prieigą prie www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.
5.1. www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste per www.paysera.lt sistemą – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB „SEB bankas“; AB „Swedbank“; AB „Citadele“ bankas. Pinigus Pirkėjas perveda į www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka  atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės banko sąskaitą. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „mokėjimo paskirtis“ įrašyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo elektroniniame laiške. Pirkėjui nenurodžius skiltyje „mokėjimo paskirtis“ tikslaus užsakymo numerio, Pardavėjas negarantuoja užsakymo įvykdymo.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
5.6. Pardavėjas Pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą. Jokios popierinės faktūros siuntinyje su prekėmis siunčiamos nebus. Sąskaita faktūra bus persiųsta Pirkėjui elektroniniu paštu. Pirkėjas galės peržiūrėti, išsaugoti ar atsispausdinti sąskaitą faktūrą.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekes pristato Pardavėjo pasirinktas ir įgaliotas atstovas kurjeris.
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 2-4 darbo dienas Lietuvoje, 3-5 darbo dienos Latvijoje ir Estijoje, per 5-7 darbo dienas Lenkijoje, 7-14 darbo dienų kitose Europos sąjungos šalyse. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių kokybė ir garantijos.
7.1. Kiekvienos www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VŠĮ „vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038 , „ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
8.3.2. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios pirkėjas ją gavo;
8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.4. pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. tuo atveju, kai pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.vilniauskailiai.com el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.vilniauskailiai.com el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo www.vilniauskailiai.com  el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti www.vilniauskailiai.com el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako, jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

*******

Vilniaus kailiai Terms and Conditions of use 

1. General provisions.
1.1. These rules for the purchase/sale of Goods (hereinafter referred to as the Rules) are a legal instrument binding to the parties, which establishes the rights, obligations, and responsibilities of the Buyer and the Seller to the Buyer in the store.
1.2. The Seller has the right to change, correct or supplement these Rules at any time, in accordance with the requirements laid down by law. The Buyer is informed about it at the e-store www.vilniauskailiai.com on the website. For the Buyer when purchasing at the e-store www.vilniauskailiai.com Rules are applicable at the store at the time of placing the order.
1.3. The buying process right to buy Goods at the e-store www.vilniauskailiai.com is given for:
1.3.1. effective natural persons, ie persons who have reached the age of majority and whose capacity is not restricted by the court procedure;
1.3.2. minors aged 14 to 18 years old, with the consent of parents or carers, except when they can dispose of their income independently;
1.3.3. legal entities;
1.3.4. authorized representatives of all the above persons.
1.4. The Seller, by approving the Rules, also guarantees that in accordance with the rules of paragraph 1.5. The agreement between the Buyer and the Seller is considered to be concluded from the moment when the Buyer fills in the purchase address in the store www.vilniauskailiai.com, also indicates the payment address, chooses the payment method, and gets to know the terms and conditions of the Seller's terms, and finally clicks the "customer" button („confirm ");
1.6. Every agreement between the Buyer and the Seller is safely kept by  www.vilniauskailiai.com at the e-store.

2. Protection of personal data.
2.1. The Buyer can order Goods  at e-store www.vilniauskailiai.com:
2.1.1. by registering for  www.vilniauskailiai.com e-store and entering the data requested in the registration field;
2.1.2. not registering at  www.vilniauskailiai.com e-store.
2.2. The Buyer when ordering Goods under the order rules noted in paragraph 2.1. in the appropriate information fields provided by the Seller, he must fill in the necessary personal identity information for the proper order fulfillment, that is the Buyer's correct name, surname, delivery, and postal address, phone number, and e-mail address.

2.3. By approving these rules, the Buyer agrees that the person's personal identity information under the rules noted in paragraph 2.2. will be processed in the sales of goods/services at the e-store www.vilniauskailiai.com also for the purposes of analysis of the Seller's business and direct marketing.
2.4. The Buyer by accepting that the person's personal data will be processed by the Seller for the purpose of sales of the Seller`s goods/services also agree to receive necessary e-mail information messages for the order of the Goods by the e-mail addresses and telephone number provided by the Buyer.
2.5. The Buyer registering for the e-store www.vilniauskailiai.com and by ordering Goods undertakes to the e-store to keep safe and not to disclose any login data to anybody.

3. Rights and obligations of the Buyer.
3.1. The Buyer has the right to buy Goods at the e- storewww.vilniauskailiai.com following rules noted here and other procedures set out in the store information sections.
3.2. The Buyer has the right to withdraw the Goods purchase/sale agreement with e-store www.vilniauskailiai.com, notifying the Seller of this in writing ( Buyer-mail, notifying about the desired product to return and its` order number) no later than in fourteen (14) business days from the delivery of this product, except for the contract can not be excluded by the laws of the Republic of Lithuania (for example, when the contract has been concluded on the sale of hygiene goods - bedding supplies - more information on the website of the public center of the consumers http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „ the return of non-food products and its` requirements„ ).
3.3. Following the right noted in the rules of paragraph 3.2. the Buyer may exercise the right provided for in the paragraph only if the Goods have not been damaged or has not subject to its significant change, or have not been used, and the Goods have all the necessary and unbroken original price tags and labels as well as the payment document of the Goods.
3.4. The Buyer undertakes to pay the agreed price for the ordered Goods and accept them. 
3.5. If the data provided in the Buyer's registration form changes, the Buyer must update it immediately.
3.6. The Buyer undertakes not to transmit its login data to any third parties. If the Buyer losses the login details, he/she must immediately inform the Seller through the means of communication (phone/e-mail) referred to in the contacts section.
3.7. The  Buyer using e-store www.vilniauskailiai.com agrees with these rules of purchase - selling and undertakes to comply with them and not to violate the legislation of the Republic of Lithuania.

3.8. All the Buyers and Visitors are responsible for the legality of their actions under applicable laws as well as the legality of any item Buyers and Visitors list on the e-store. Particularly, all Buyers and Visitors acknowledge that they are solely responsible for all tax obligations related to the Transactions completed via the e-store. Buyers and Visitors also acknowledge that Vilniaus kailiai is not responsible for the warning, informing, assisting, or substituting Buyers and Visitors or providing them with any type of advice regarding any tax issues or obligations related to the Transactions completed via the e-store.

3.9. Buyers and Visitors agree that they are making use of the e-store at their own risk and that the e-store is being provided on an "as is" and "as available" basis. Accordingly, to the extent permitted by applicable law, Vilniaus kailiai excludes all express or implied warranties, terms and conditions including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. Vilniaus kailiai reserves the right to update, modify the e-store and the website, release new or different versions, particularly for technical or commercial reasons.

4. Rights and obligations of the Seller.
4.1. The Seller undertakes to create all conditions for the Buyer to use e-store www.vilniauskailiai.com services provided by the e-store.
4.2. If the Buyer attempts to harm the Seller www.vilniauskailiai.com for the stability and security of the e-store, or in violation of its obligations, the Seller has the right to limit or suspend the Buyer's access to the e-mail without any immediate and/or prior notice. In exceptional cases, the Seller has the right to withdrawal from the Buyer's registration in a store.
4.3. The Seller undertakes to respect the Buyer's right of privacy to the buyer's personal information in the registration form referred to in the store www.vilniauskailiai.com.
4.4. The Seller undertakes to deliver the Goods ordered by the Buyer to the address indicated by the Buyer.

4.5. All text, comments, illustrations, and images, in visual or another format, reproduced on the Website and e-store www.vilniauskailiai.com, are protected by copyright, trademark law, and/or patent law on a worldwide basis. All total or partial reproductions of the Website and e-store are strictly prohibited and shall be considered an infringement of rights of Vilniaus kailiai and its license givers and other rights holders.

4.6. Vilniaus kailiai uses reasonable efforts to ensure that the Website and e-store are free from viruses and other malicious or harmful content. However, Vilniaus kailiai cannot guarantee that the use of the Website and e-store www.vilniauskailiai.com (including any content on it or any website accessible from it) will not cause damage to your computer or another device. It is Buyers' and Visitors' responsibility to ensure the right equipment (including antivirus software) to use the Website and e-store safely. Except where required by applicable law, Vilniaus kailiai shall not be liable to any person for any loss or damage they suffer as a result of viruses or other malicious or harmful content that is accessed from or via the Website or e-store www.vilniauskailiai.com.

4.7. Vilniaus kailiai does not have any control over and is not responsible for the accuracy of any third-party content and is not responsible for verifying the ownership of any content posted or uploaded onto the Website and e-store.

4.8. Vilniaus kailiai does not make any guarantees about availability or accessibility of the Website and e-store www.vilniauskailiai.com  or guarantee that your access to the Website and e-store will be uninterrupted, timely, or error-free. Vilniaus kailiai shall endeavor to keep the Website and e-store accessible on a 24/7 basis, subject to cases of circumstances beyond its control, i.e. “force majeure events” as recognized by Lithuanian courts. However, for technical maintenance and/or security reasons, Vilniaus kailiai may be obliged to partially or totally block access to the Website and e-store temporarily and without notice.

5. Ordering Goods, Prices, Payment Procedure, and Terms.

5.1. At the e-store www.vilniauskailiai.com  the Buyer can buy 24 hours, 7 days a week, except this e-store is not available due to technical work.
5.2. The agreement begins from the moment when the Buyer clicks the "confirm" button, and after receiving the order, the Seller confirms it - sends a confirmation letter by e-mail.
5.3. Prices of Goods at the e-store www.vilniauskailiai.com and in the order of the Buyer are indicated in euros, including VAT.
5.4. The buyer pays for the Goods in one of the following methods:
5.4.1. payment by online banking through the www.paysera.lt system - it is advance payment using the Buyers` online banking system access. The Buyer must have a signed up an online banking system agreement for this payment form with one of the following banks: AB Seb bank; AB Swedbank;  AB Citadele bank; The Buyer transfers money to e-store www.vilniauskailiai.com bank account. Responsibility for the data security, in this case, shall be responsible to the relevant bank, because all monetary transactions are carried out by the bank's online banking system.
5.4.2. payment by bank order is a preliminary payment when the Buyer, after printing the order and going to the nearest bank branch, transfers money to e-store www.vilniauskailiai.com bank account. The Buyer must enter the order number in the "purpose of payment" section of the payment form, which is provided in the order letter. If the Buyer does not indicate the exact order number in the “purpose of payment” section, the administrator (the Seller) does not guarantee the execution of the order.
5.5. The Buyer undertakes to pay for the Goods immediately since only after the receipt of payment for the Goods, the shipment process of paid Goods shall start and the dispatch date for delivery of the Goods will be estimated.
5.6. Assuring sustainability the Seller will be issuing only the electronic version of the invoice to the Buyer. The invoice will be forwarded to the Buyer by e-mail. The Buyer will be able to view, save or print the invoice. No paper invoices will be shipped with the Goods. 

6. Delivery of Goods.

6.1. The Buyer, who has chosen the delivery service at the time of order, undertakes to indicate the exact and correct place of delivery of the Goods.
6.2. The Buyer undertakes to accept the Goods himself/herself. In case the Buyer cannot accept the Goods himself /herself and the Goods are delivered to the indicated address, the Buyer has no right to make claims to the Seller regarding the delivery of the Goods to the unsuitable person.
6.3. Goods are delivered by the representative courier authorized by the Seller.
6.4. The Seller delivers the Goods to the Buyer within 2-4 business days in Lithuania, 3-5 business days in Latvia and Estonia, 5-7 business days in Poland, 7-14 business days in other European Union countries. These terms are preliminary and do not apply in cases when the Seller is of required Goods in the stock and the Buyer is informed of the deficiency of the ordered Goods. At the same time, the Buyer agrees that, in exceptional cases, delivery of Goods may be delayed due to unforeseen circumstances not depending on the Seller. In this case, the Seller undertakes to contact the Buyer immediately and agree on the terms of delivery of the Goods.
6.5. In all cases, the Seller is excluded from liability for breach of the terms of delivery of the Goods if the Goods are not delivered on time to the Buyer because of the Buyer`s fault or due to the unforeseen circumstances not depending on the Seller.   
6.6. The Buyer must, in all cases, inform the Seller immediately if the shipment is provided in damaged packaging if the shipment does not correspond with the quantity or other requirements of Goods provided in the order.
6.7. In all cases, the Buyer must notify breaches of the packaging during delivery in the delivery document submitted by the courier, or show comments or write a separate notification letter regarding these breaches. The Buyer must do this in the participation of the courier. Failure to follow these actions makes the Seller exclusive from liability to the Buyer for damage of the Goods related to breaches of the packaging of these Goods during the delivery process and the Buyer has not indicated it himself in the courier`s document.

7. Product Quality and Guarantees.
7.1. Every detail of Goods sold in the store www.vilniauskailiai.com is totally indicated in the product description accompanying each product.
7.2. The Seller is not responsible for any of the Goods in store www.vilniauskailiai.com may not meet the actual size, shape, and color of the goods used by the Buyer, their color, shape or other parameters may due to the characteristics of the picture used by the Buyer.
7.3. The Seller provides a quality guarantee for certain types of Goods, the specific terms, and other conditions that are specified in the descriptions of such Goods.
7.4. If the Seller does not provide a quality guarantee for certain types of Goods, the warranty provided by the relevant legislation shall apply.

8. Return and Exchange of Goods.
8.1. Deficiencies of the sold Goods are eliminated, quality goods are replaced, returned in accordance with an order of the Minister of the Economy of the Republic of Lithuania dates 29 June 2001 No. 217 "The return and exchange rules for approved return and exchange rules, except for the contract can not be excluded by the law of Republic of Lithuania (the contract awarded for hygiene products - bedding - sale, more information by Public consumer center " consumer-centered " http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, “peculiarities of non-food return and exchange” in paragraph 18.). Money for returned Goods in all cases is transferred only to the Payer's bank account.
8.2. To return the Goods in accordance with the rules in paragraph 8.1., the Buyer may do this only within 14 (fourteen) days from the day of delivery of the Goods to the Buyer and informing the Seller through the contact noted in the contact filed of the e-store and the website www.vilniauskailiai.com.
8.3. When returning the Goods, the Buyer must comply with the following conditions:
8.3.1. the Goods must not be damaged;
8.3.2. the Goods should not be used without losing the appearance of the Goods, must have unbroken integrated labels, tags, tensioned films, etc. (this paragraph does not apply in the case of returning the quality goods)
8.3.4. the returned Goods should be the same complete packaging as the Buyer received;
8.3.5. on returning the Goods a document of purchase must be provided.
8.4. The Seller has the right not to accept the goods returned by the Buyer if the Buyer does not comply with the return procedures noted in paragraph 8.3.
8.5. When returning any Goods and/or quality Goods received, the Seller undertakes to receive such Goods and replace them with analog eligible Goods.
8.6. In case the Seller does not have Goods eligible for the replacement, the amount paid will be refunded to the Buyer, excluding the price for delivery.

9. Liability of Buyer and Seller.
9.1. The Buyer is fully responsible for the accuracy of the personal data provided by the Buyer. If the Buyer does not provide accurate personal data in the registration form, the Seller is not responsible for the consequences arising, therefore, and acquires the right to claim direct directions from the Buyer.
9.2. The Buyer is responsible for actions performed using e-store www.vilniauskailiai.com.
9.3. The registered Buyer is responsible for the transfer of its login data to any third parties. If the e-store www.vilniauskailiai.com services provided by the store are used by a third person subject to this e-store using the Buyer's login data, the Seller considers this person as a Buyer.
9.4. The Seller is excluded from any liability in case of damages as a result of the Buyer's failure to follow the Seller's recommendations and the Buyer's responsibilities.
9.5. If the Seller's e-store contains links to the emails of other companies, bodies, organizations, or persons of such that use certain websites, the Seller is not responsible for the information or activities contained there, does not supervise this website, does not control it and does not represent these companies and persons or websites.
9.6. In the event of damage, the defendant party shall compensate for the direct loss to the other party.


10. Marketing and Information.
10.1. The Seller may initiate various promotions in the e-store.
10.2. The Seller has the right to unilaterally, without prior notice, change the terms and conditions of the promotions, as well as cancel them. Any change or cancellation of the terms and conditions and procedures of the promotions are applicable and due since their announce time of their performance and only for future actions.

10.3. The Seller sends all notices by the means of communication indicated in the Buyer's registration form.
10.4. The Buyer sends all notices and questions to the Seller's noted postal address, by phone or e-mail address referred to in the "contacts" section of this e-store.
10.5. The Seller is not responsible if the Buyer does not receive the sent information or confirmation messages regarding internet connection, e-mail service providers 'network failures.

11. Final provisions.
11.1. These rules for purchase/sale of Goods are established in accordance with the laws and legislation of the Republic of Lithuania.
11.2. All disputes arising out of the enforcement of these rules shall be resolved by negotiation. In failure to agree, disputes are resolved in accordance with the procedures established by the laws of the Republic of Lithuania.