KONSULTACIJOS, REKOMENDACIJOS, UŽSAKYMAI: +37061550186, vilniauskailiaistore@gmail.com

Pristatymas / Shipping

Vilniaus kailiai Prekių Siuntimo-Pristatymo politika

Tam, kad įvyktų Pirkimas-Pardavimas pilnai, Pirkėjas privalo pateikti bendrovei Vilniaus kailiai tam tikrą privalomą informaciją:
• pavardę, vardą, ir jei skiriasi, pavardę ir vardą asmens, kuriam Prekė turi būti pristatyta;
• tikslų ir visą pristatymo adresą, kad būtų galima užtikrinti sklandų Prekės pristatymą;
• adresą, kuriuo turi būti išsiųsta sąskaita, jei skiriasi nuo Prekės pristatymo adreso;

• elektroninio pašto adresą, kuriuo Pirkėjui turi būti išsiųsta el. sąskaita ir, kad sudaryta papildoma galimybė susisiekti su Pirkėju, jei nepavyksta susisiekti telefonu;
• kontaktinį telefono numerį.


Veikdama kaip Pardavėjas, bendrovė Vilniaus kailiai gali, savo nuožiūra, pasirinkti ir patvirtinti bet kokį vežėją, kuris tinkamai pristatys Prekę Pirkėjui.

Bendrovė Vilniaus kailiai informuoja, kad Prekės pristatymo išlaidos gali skirtis priklausomai nuo užsakytos Prekės vertės, svorio, pakuotės tūrio, pristatymo tipo bei pasirinkto vežėjo ir kitų nenumatytų sąlygų bei aplinkybių taip, kaip yra nurodyta žemiau pagal skirtingas šalis, į kurias Prekė gali būti pristatyta.

Vietovė/Regionas

Pristatymo mokestis EUR

Užsakymo vertė

Lietuva, Latvija, Estija

5,00 €

1-100 €

Lietuva, Latvija, Estija

10,00 €

101-1000 €

Lietuva, Latvija, Estija

15,00 €

1001 €+

Lenkija

14,00 €

1-100 €

Lenkija

18,00 €

101-1000 €

Lenkija

23,00 €

1001 €+

Kitos Europos šalys ***

29,00 €

Užsakymo vertė 1€+

Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė

-

Nepristatoma laikinai

*** Kitos Europos šalys, reiškia, jog Vilniaus kailiai bendrovė Prekes pristato ir į toliau išvardintas šalis: Albaniją, Austriją, Belgiją, Bulgariją, Kroatiją, Čekiją, Daniją, Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, Vengriją, Islandiją, Izraelį, Italiją, Liuksemburgą, Monaką, Olandiją, Norvegiją, Portugaliją, San Mariną, Slovakiją, Slovėniją, Ispaniją, Švediją, Šveicariją.

Pastaba: Prekėms, kurios gali būti didelių ar neįprastų matmenų, neįprastos formos ar didelio svorio - taikomos skirtingos Pristatymo išlaidos, ir Pirkėjas turi būti apie tai informuotas, kai pateikia savo Užsakymą.

Bendrovė Vilniaus kailiai nėra atsakinga už kiekvienos atskiros šalies tuo metu taikomų muitinės procedūrų įkainių bei terminų, tuo turi pasidomėti pats Pirkėjas ir pats įvertinti Prekės pirkimo ir pristatymo naudingumą.

Bendrovė Vilniaus kailiai turi teisę keisti bet kokias kainas proporcingai savo pristatymo išlaidoms ir trečios šalies ( vežėjo) pristatymo terminams, tačiau Pirkėjui visuomet bus pranešama apie pristatymo kainą bei laiką prieš užbaigiant vykdyti Užsakymą.

Apgailestaujame, bet Vilniaus kailiai nepristato Prekių į šalis, kurių nėra aukščiau pateiktame sąraše. Atsiradus galimybei, naujos pristatymo šalys bus paskelbtos šioje „Siuntimo-Pristatymo politikoje“.

Bendrovė Vilniaus kailiai informuoja, kad Prekės pristatymo laikas gali skirtis priklausomai nuo Pristatymo tipo, pasirinkto vežėjo ir kitų ne nuo bendrovės  Vilniaus kailiai priklausomų sąlygų ( įskaitant bet neapsiribojant kiekvienos šalies tuo metu taikomų muitinės procedūrų ir jų taisyklių ir pan.) bei kitų nenumatytų aplinkybių taip, kaip yra nurodyta žemiau pagal skirtingas šalis, į kurias Prekė gali būti pristatyta.

Vietovė/Regionas

Darbo dienos

Lietuva

2-4

Latvija, Estija

3-5

Lenkija

5-7

Kitos Europos šalys ***

7-14

*** Kitos Europos šalys, reiškia, jog Vilniaus kailiai bendrovė Prekes pristato ir į toliau išvardintas šalis: Albaniją, Austriją, Belgiją, Bulgariją, Kroatiją, Čekiją, Daniją, Suomiją, Prancūziją, Vokietiją, Vengriją, Islandiją, Izraelį, Italiją, Liuksemburgą, Monaką, Olandiją, Norvegiją, Portugaliją, San Mariną, Slovakiją, Slovėniją, Ispaniją, Švediją, Šveicariją.

Pastaba: Bendrovė Vilniaus kailiai turi teisę keisti bet kokius Prekės Pristatymo terminus proporcingai savo pristatymo išlaidoms ir trečios šalies ( vežėjo) pristatymo terminams bei kitoms aplinkybėms, tačiau Pirkėjui visuomet bus pranešama apie pristatymo terminus prieš užbaigiant vykdyti Užsakymą.

Visi Užsakymai paprastai yra pradedami vykdyti ir Prekės yra atkraunamos ir išsiunčiamos  iš mūsų sandėlio per 1-3 darbo dienas. Esant dideliam užimtumui bei populiarių periodų metu Prekių atkrovimas ir išsiuntimas gali trukti ir iki 5 darbo dienų.

Jūsų patogumui užtikrinant saugias apsilankymo sąlygas, taip pat Prekes galima atsiimti bendrovės Vilniaus kailiai fizinėje parduotuvėje, esančioje adresu Paupio g. 46, Vilniuje, Lietuvoje.

---------

Vilniaus kailiai Shipping and delivery policy 

To complete the Purchase and money transaction, the Buyer must provide Vilniaus kailiai  with certain mandatory information:

  • surname, first name and, if different, the surname and first name of a person to whom the Goods are delivered;
  • the accurate and complete delivery address to allow the thorough shipping of Goods;
  • the invoicing address, if it is different form the delivery address;
  • the e-mail address for invoicing and as additional contact in case the Seller is not able to contact the Buyer by phone;
  • a contact phone number.

Vilniaus kailiai acting as a Seller have the right to choose and approve any carrier that shall ship the Goods to the Buyer.

Vilniaus kailiai informs that the Shipping Costs may vary depending on the value, weight, volume of the Goods ordered as well as on the type of shipping means, the chosen carrier also on other unforeseen situations and circumstances as noted below in respect of the different countries to which Goods can be shipped.

Location/Region

Delivery Costs

Order Prices

Lithuania, Latvia, Estonia

5,00 €

1-100 €

Lithuania, Latvia, Estonia

10,00 €

101-1000 €

Lithuania, Latvia, Estonia

15,00 €

1001 €+

Poland

14,00 €

1-100 €

Poland

18,00 €

101-1000 €

Poland

23,00 €

1001 €+

Other countries in Europe***

29,00 €

For value 1€+

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

-

N/A

*** Other countries mean, that we also deliver Goods to: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria,  Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland.

Note: Unusual Goods in terms of unusual big size, form or weight will be subject to different  Shipping Costs and the Buyer shall be informed about this when placing his/her Order.

Vilniaus kailiai is not responsible for any applicable customs costs and customs terms and duties of any shipping country. It is the Buyer`s responsibility to find the proper information in regard to it and to take a decision if the shipping terms and conditions to a certain shipping country are reasonable and acceptable.

Vilniaus kailiai has the right to fluctuate any prices in proportion to its costs for shipping and the third party (carrier) terms and requirements but the Buyer shall always be notified of the cost of delivery prior to completion of the Order.

Unfortunately, Vilniaus kailiai can not deliver Goods to countries that are not listed above. In case the list of countries of shipping is renewed, it will be noted in the „delivery and shipping policies“ of Vilniaus kailiai.

Vilniaus kailiai informs that the Shipping terms may vary depending on the type of shipping means, the carrier chosen also on any other unforeseen situations and circumstances ( including any shipping country customs clearance terms and  duties) as noted below in respect of the different countries to which Goods can be shipped.

Location/Region

Business Days

Lithuania

2-4

Latvia, Estonia

3-5

Poland

5-7

Other countries in Europe***

7-14

*** Other countries mean, that we also deliver Goods to: Albania, Austria, Belgium, Bulgaria,  Croatia, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland.

Note: Vilniaus kailiai has the right to fluctuate any Shipping terms in proportion to its costs for shipping and the third party (carrier) terms and requirements as well as any unforeseen situations and circumstances but the Buyer shall always be notified of the terms of delivery prior to completion of the Order.

For Your convenience Vilniaus kailiai can serve You safe and easy pick-up or release Your ordered Goods at Vilniaus kailiai physical exposition shop under address Paupio str. 46, Vilnius, Lithuania.